Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

Całuj mocno Przytul mnie Tutaj właśnie zgubię się Od zagłady ocal mnie
— Ralph Kaminski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

February 12 2020

9677 d08c 600
Reposted fromliveindarkness liveindarkness

February 07 2020

 

Masz coś w sobie, co nie pozwala mi Cię skreślić,
chodź dziś myślę o Tobie tylko w czasie przeszłym.

— a o przeszłości powinno się zapomnieć.
7183 c160
Reposted fromkarahippie karahippie viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Play fullscreen
"(...)Ściany się burzą, szyby pękają na raz
Lecę w dół przez błędy wszystkich lat(...)"
Reposted frompinkdress pinkdress viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Wtedy dziwisz się, że tak kocham nieprzytomnie 
Jak by zaraz świat miał się skończyć 
Kiedy pytasz mnie: czemu rzucam się jak w ogień 
Wprost w ramiona twe, myślę sobie:

Nic nie może przecież wiecznie trwać 
Co zesłał los trzeba będzie stracić 
Nic nie może przecież wiecznie trwać 
Za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłacić 
— anna jantar
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

potem jak wracałem, myślałem o tym ostatnim pocałunku, że zawsze bym Cię chciał tak żegnać

— Ł.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

to co przeżywamy teraz jest takie intensywne i nie wierzę, że to może kiedyś po prostu minąć

— Ł.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

January 29 2020

9568 434f 600
Reposted fromliveindarkness liveindarkness
9539 1089 600
Reposted fromliveindarkness liveindarkness

January 20 2020

8366 d4ec 600
Reposted fromaugustus augustus
Tylko w filmach On nagle orientuje się, że Ona jest miłością jego życia...
Reposted fromlilikoi lilikoi

January 19 2020

6159 6239
Reposted fromaugustus augustus

January 18 2020

You're not ready 
for the kind of intimacy I'm looking for
— Jakob Nyman
Reposted fromirmelin irmelin

January 13 2020

- W każdej baśni jest ziarno prawdy - rzekł cicho wiedźmin. - Miłość i krew. Obie mają potężną moc. Magowie i uczeni łamią sobie nad tym głowy od lat, ale nie doszli do niczego, poza tym, że...

- Że co, Geralt?

- Miłość musi być prawdziwa.
— Andrzej Sapkowski "Ostatnie życzenie"
Reposted fromlilikoi lilikoi
1138 5f96
Reposted fromirmelin irmelin

January 12 2020

Człowiek sam jest ślepy. Musi mieć wokół siebie lustra albo inne oczy. Kocha – to znaczy przygląda się sobie.
— Zbigniew Herbert
Reposted frommhsa mhsa
(...) to mnie jeszcze boli;

a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę -
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frommhsa mhsa
Najpierw spadł śnieg i byłam bezradna. Później zaczęło się jątrzyć.
— Olga Hund, Psy ras drobnych.
Reposted frommhsa mhsa

January 08 2020

4361 9814
Reposted fromdusielecc dusielecc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl