Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

9180 580b
Reposted frommhsa mhsa

Alex Danvers, Supergirl 2x19
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
1571 fc62 600
Reposted fromlifeistragic lifeistragic
gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnfading nfading

April 24 2017

1199 c688
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf
1151 e9a9
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf
ja ciebie już nie chcę, nie wiem, kim ty jesteś...
— Stanisław Ignacy Witkiewicz “Nienasycenie"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Nie ma wyrzutów sumienia gorszych niż te, które nic już zmienić nie mogą.
— Charles Dickens
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— Sławomir Mrożek ‘Indyk’
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

April 23 2017

0566 4180
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
0579 b468
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
0590 30dd
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
2619 9d23 600
*scream*
Reposted fromAnnju Annju
0545 b8ac
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
I don't wanna know anyone better than I know you
— M.
Reposted fromhydrosphere hydrosphere

April 22 2017

Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
2114 ec1b 600
"Jesteś inny, zachowuj się jak wszyscy..."
Reposted fromliveindarkness liveindarkness
Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Charles Bukowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl