Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

A już mnie wali to wszystko
— Babcia
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

April 13 2017

Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
7753 c3c0 600
Reposted fromhydrosphere hydrosphere
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.  
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

April 12 2017

Najmniej odporni jesteśmy na ciosy tych, których kochamy.

— Salman Rushdie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Przegapiłem tę naszą miłość, jak pijany pasażer przesypia swoją stację. A kiedy się ocknie, to okazuje się, że był to ostatni pociąg
i nie ma już czym wrócić do siebie.
— Jarosław Borszewicz - Pomroki
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Tęskniłem za nią po prostu. Bez niej nic nie smakowało tak samo dobrze jak z nią.
— Jay Crownover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

April 11 2017

2371 a8e3
Reposted fromAng3ll Ang3ll
2198 bc19
Reposted fromAng3ll Ang3ll
2192 0b8e 600
Reposted fromAng3ll Ang3ll
2179 93d1
Reposted fromAng3ll Ang3ll
2156 eaa0
Reposted fromAng3ll Ang3ll
2143 7373
Reposted fromAng3ll Ang3ll
1653 a58d 600
Reposted fromPoranny Poranny
0105 62b7
Reposted fromNajada Najada
9990 4f5d 600
Reposted fromNajada Najada
9931 b5e9
Reposted fromNajada Najada
Próbą naszego charakteru jest nie to, ile łez wylejemy, ale jak się zachowamy, kiedy obeschną.
— Michelle Moran
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl