Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

2701 7bd2
Reposted fromnyaako nyaako

August 25 2016

9936 198d 600
vouk.soup.io
Reposted byvoukxwyczesanagitaraxgriberlumincescenceallblackeverythingmagolek22wiemzeniespiszZoonk11sweetnothinggazathianatheatreofdreammiszamybluebirdstrzepynotsurprisedwikszsubmanscorpix
9921 0913 600
vouk.soup.io
Reposted byvoukgribersweetnothinggposiniaczone-sercecleriipleassureyouaresonaiveirmelinsubmanarrives13-dayszamknioczyoskussabletka

August 24 2016

8821 3962
Reposted fromiamLOLA iamLOLA

Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno
smutek, kapie mi w sam środek duszy, jak wosk ze świecy, zostawia na mnie coraz szersze plamy, płonie, zastyga, przeszkadza i boli..
Reposted fromRedowskaa Redowskaa
6600 59a4 600
Reposted fromsecretoflife secretoflife

August 23 2016

Nigdy nie ma porządku na świecie. Wczoraj było za gorąco, a dziś jest za mokro. Najlepiej będzie wrócić i znowu położyć się spać. 
— Muminki
Reposted fromsecretoflife secretoflife
(...) na każdą boleść istnieją dwa lekarstwa - czas i milczenie. 
— Aleksander Dumas "Hrabia Monte Christo"
Reposted fromsecretoflife secretoflife
Wstałem i poszedłem do łazienki. Nie miałem ochoty patrzeć w lustro, ale spojrzałem. Zobaczyłem na swojej twarzy przygnębienie i wyraz rezygnacji. Wielkie ciemne wory pod oczami. Pod małymi tchórzliwymi oczkami, jak u szczura, kurwa, schwytanego przez kota. Moja skóra wyglądała tak, jakby przestała się starać. Jakby była zdegustowana tym, że należy do mnie. Brwi zwisały mi na oczy, poskręcane, szalone; brwi szaleńca. Straszne. Wyglądałem obrzydliwie.
— Charles Bukowski "szmira"
Reposted fromsecretoflife secretoflife
4880 feef 600
Reposted fromsecretoflife secretoflife
4883 eb99
Reposted fromsecretoflife secretoflife
DO YOU BELIEVE IN LIFE AFTER LOVE?
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno

August 22 2016

0117 e514
Reposted frommhsa mhsa
Można długo iść drogą życia nie starzejąc się, al­bo­wiem wiek doj­rzały po­lega na ciągłym ogląda­niu się za siebie, by dos­trzec, gdzie się błądziło. 
— Joseph Joubert
Reposted fromGhost335 Ghost335
Żyj tak, aby znajomym zrobiło się nudno, gdy umrzesz.
— Julian Tuwim
Reposted fromGhost335 Ghost335
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska - "Melanżcholie"
Reposted fromempathetic empathetic
Heal yourself, first. The rest will come later.
— tumblr
Reposted fromempathetic empathetic
8808 def1
always and forever
Reposted fromempathetic empathetic
SZTUKA

gdy
duch
słabnie
pojawia się
forma
— Charles Bukowski
Reposted fromsecretoflife secretoflife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl